A huge collection of 3400+ free website templates JAR theme com WP themes and more at the biggest community-driven free web design site
Ana Sayfa / Çalışma Hayatı / Kayyum, kayyım nasıl olunur
kayyum
kayyum

Kayyum, kayyım nasıl olunur

Nasıl kayyum, kayyım olunur? Araştırdık.

Öncelikle Yasal Mevzuat;

Kayyımlık müessesesi genel olarak 4721 sayılı Türk Medeni Kanunun “Üçüncü Kısım Vesayet” bölümünde düzenlenmiştir. Medeni Kanunun 426. maddesinde “idari kayyımlık” 427. maddesinde ise “temsil kayyımlığı” düzenlemiştir.

3561 sayılı Mal memurlarının Kayyım Tayin Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca kayyım atanan malları mahallin en büyük malmemuru idare eder. Bu kanuna göre kayyım tayin edilen malların idaresi, 4721 Sayılı Türk Medeni Kanunu, 3561 Sayılı Mal Memurlarının Kayyım Tayin Edilmesi Hakkında Kanun, 16/5/2009 tarih ve 27230 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanan Mal Memurunun Kayyımlığı Hakkında Yönetmelik ve diğer özel hukuku düzenleyen yasa hükümlerine göre yapılır.

 

b) İlgilisinin Sulh Hukuk Mahkemesine Müracatı/İhbarı

Uzun yıllar kullanılmayan bir malın, sahibinden haber alınamaması, adresinin bilinmemesi ve mirasçıları var ise bunlara ulaşılamaması halinde ilgilisi, o şahsa Sulh Hukuk Mahkemelerinden kayyım atanması talebinde bulunabilir.

 c) Kayyım Atanması İçin Defterdarlıklarca Dava Açılması

Defterdarlıklara yapılan ihbarlar sonucunda veya Tapu Sicil Müdürlüklerinde yapılan tapu taramalarına göre uzun yıllar tedavül (değişim) görmeyen tapu kayıt malikleri için araştırma yapılır. Bu araştırma sonucunda taşınmaz malikinin gaip olduğu ortaya çıkarsa, taşınmazın korunması, kamu düzeninin sağlanması ve ilerde hazine mülkiyetine geçme olasılığı da dikkate alınarak hazine avukatları aracılığı ile Sulh Hukuk Mahkemelerine müracaat (dava) edilir. Sulh Hukuk Mahkemeleri lüzum görmesi halinde kayyım atar.

c) Kayyım Kayyım, belirli bir işin görülmesi ya da malvarlığının veya bir malın yönetilmesi için, Medenî Kanunumuzda ve diğer kanunlarda öngörülen durumlarda, vesayet makamınca (sulh hukuk mahkemesince), ilgilisinin isteği üzerine veya re’sen atanan kişidir (TMK. m.403; 426-427).

 

  administrator

İstersen şunlara bak

nasıl para kazanılır

Nasıl Para Kazanılır

Herkesin en büyük sorumluluk ve ihtiyaçlarından birisi de para kazanmaktır. Özellikle yaz dönemi, öğrencilerin kendi …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Altunizade Mah. SirmaPerde Sok.
istanbul
34662
Turkey
Tel: +90 216 474 40 38
Fax: +90 216 474 40 68