Teknoloji

Kohn anomalisi olarak bilinen egzotik bir fiziksel fenomen, ilk kez MIT ve diğer yerlerdeki araştırmacılar tarafından beklenmedik bir malzeme türünde bulundu. Bulgunun, metallerin ve diğer malzemelerin neden günümüz teknolojisinin çoğunun altında yatan karmaşık elektronik özellikleri sergilediğini belirlemeye yardımcı olan bazı temel süreçlere yeni bilgiler sağlayabileceğini söylüyorlar.

Elektronların, esasen kristal bir malzemeden geçen titreşimler olan fononlarla etkileşime girme şekli, birçok elektronik cihazın içinde gerçekleşen fiziksel işlemleri belirler. Bu etkileşimler, metallerin elektrik akımına direnme şeklini, bazı malzemelerin aniden süperiletken hale gelme sıcaklığını ve diğer birçok işlem arasında kuantum bilgisayarlar için çok düşük sıcaklık gereksinimlerini etkiler.