İçerik sorumluluğu reddi

UYARI : NasiLL.com’DA AÇIĞA VURUCU BİLGİLER VE SAKINCALI BULABİLECEĞİNİZ İÇERİK VARDIR.

 

LÜTFEN, BU SAYFAYI TERK ETMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ METNİ DİKKATLE OKUYUN.

Her konuda türkçe nasıl sorularına cevapları yazmayı derlemeyi tutkulu bir görev olarak benimsemiş olan NasiLL.com, çok çeşitli konuda binlerce nasıl içermektedir. Bu konuların görece az bir kısmı eğitim, hükumet, şirket, ebeveyn ya da benzeri filtreleme şemaları ile sıkça sansürlenmektedir.

  • Bazı NasiLL.com maddeleri, kimi okuyucular tarafından küfür nitelikli, kaba ya da saldırgan bulunabilecek sözcük ya da söylemleri konu edinir.
  • NasiLL.com’da, kimi okuyucuların itiraz edilebilir ya da saldırgan bulduğu çok çeşitli görüntüler bulunmaktadır. Örneğin, kimi maddeler, insan anatomisi ya da açık şiddet betimleyen resimler içerirler.
  • Pek çok maddede, ihtilaflı konulara yönelik açık tartışmalara yer verilmektedir. Tartışılan bazı konuların kimi yargı alanlarında suç oluşturan uygulamaları vardır. Bazı konular ise tehlikeli ya dariskli etkinliklere ilişkin bilgiler içerirler.
  • NasiLL.com, açığa vurucu bilgiler içerir.
  • NasiLL.com’da, travma sonrası stres bozukluğu bulunan kişiler için tetikleyici olabilecek içerik bulunabilir.
  • NasiLL.com’un halkın katılımına açık bir proje olması nedeniyle, herhangi bir zamanda duvar yazısı nitelikli içeriğin NasiLL.com’da bulunabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.
  • NasiLL.com’da, aslında ilgili profesyonellerin konusu olan tıbbi, yasal ya da benzeri diğer bilgiler bulunabilir ama NasiLL.com bu konulardaki profesyonellerin yerine geçemez.