sosyal medya

Son on yılda, çevrimiçi sosyal ağ iletişimi, insanların iletişim kurma ve etkileşim kurma biçiminde derin değişikliklere neden olmuştur. Bununla birlikte, bu değişikliklerin bazılarının insan davranışının belirli normal yönlerini etkileyip etkilemeyeceği ve psikiyatrik bozukluklara neden olup olamayacağı belirsizdir. Birçok çalışma, Facebook gibi sosyal ağ sitelerinin (SNS) uzun süreli kullanımının depresyon belirtileri ve semptomları ile ilişkili olabileceğini göstermiştir. Buna ek olarak, bazı yazarlar bazı SNS aktivitelerinin özellikle çocuklarda ve ergenlerde düşük benlik saygısı ile ilişkili olabileceğini belirtmiştir. Diğer çalışmalar, sosyal ağların benlik saygısı üzerindeki olumlu etkileri açısından zıt sonuçlar ortaya koymuştur. SNS kullanımı ve zihinsel sorunlar arasındaki ilişki günümüze kadar tartışmalıdır ve bu konudaki araştırmalar birçok zorlukla karşı karşıyadır.