Hukuk

1. Hukuk, toplum üzerinde doğrudan bir etki oluşturarak toplumsal değişim konusunda önemli bir dolaylı rol oynamaktadır. Örneğin: Zorunlu bir eğitim sistemi oluşturan bir yasa.

2. Öte yandan, hukuk birçok durumda temel sosyal kurumlarla dolaylı olarak hukuk ve toplumsal değişim arasında doğrudan bir ilişki kuracak şekilde etkileşime girer. Örneğin, çokeşliliği yasaklamak için tasarlanmış bir yasa.

Hukuk, modernleşme ve toplumsal değişimin bir aracısıdır. Aynı zamanda toplumsal karmaşıklığın doğasının ve onun eşlik eden entegrasyon sorunlarının bir göstergesidir. Ayrıca, asırlık panchayat sistemine olan inancımızın güçlendirilmesi, dokunulmazlık, çocuk evlilikleri, sati, çeyiz vb. Feshedilebilir uygulamaların kaldırılması, ülke yasalarında getirilen sosyal değişimin tipik örnekleridir.

Hukuk, ülkede veya özellikle herhangi bir bölgede sosyal değişimin sağlanmasında etkili olan etkili bir araç veya ajanstır. Bu nedenle, yasanın toplumsal yapı ve ilişkilerde değişiklikler getirmekte çok önemli olduğuna ve öyle olmaya devam ettiğine olan inancımızı canlandırıyoruz.

Kanun, insanların toplumsal dönüşüm sürecinde, kast eşitsizliklerinin seyreltilmesi, zayıf ve savunmasız bölümler için koruyucu önlemler, haksız koşullar altında yaşayanların onurlu varlığını sağlayan vb. saygı. Toplumsal değişim toplumun değiştirilmesini içerir; ekonomik yapısı, değerleri ve inançları ile ekonomik, politik ve sosyal boyutları da değişime uğramaktadır. Bununla birlikte, toplumsal değişim toplumun tüm yönlerini aynı şekilde etkilemez.

Toplumsal değişimin büyük kısmı teknoloji, yeni üretim kalıpları, vb. Gibi maddi değişimlerle meydana gelirken, başka şartlar da gereklidir. Örneğin, daha önce tartıştığımız gibi, özgür Hindistan’da dokunulmazlığın yasal olarak yasaklanması, yetersiz sosyal destek nedeniyle başarılı olamamıştır.

Bununla birlikte, hukuk sosyal destek olmadan değişim sağlayamazsa, yine de toplumsal değişim için belirli ön koşullar yaratabilir. Dahası, bağımsızlıktan sonra, Hindistan Anayasası değişim için geniş kapsamlı yönergeler sağlamıştır. Yönerge ilkesi yeni bir ulus için bir plan önerdi. Kast sisteminin tanınmaması, yasalar önünde eşitlik ve ekonomik, politik ve sosyal alanlarda herkes için eşit fırsatlar, Hindistan Anayasası’nın en önemli noktalarından bazılarıydı.