Hukuki sorumluluk reddi

UYARI :  NasiLL.com HUKUKİ ÖNERİLERDE BULUNMAZ.

 

LÜTFEN, BU SAYFAYI TERK ETMEDEN ÖNCE, AŞAĞIDAKİ METNİ DİKKATLE OKUYUN.

NasiLL.com, çeşitli hukuk konuları üzerine pek çok madde içermektedir. Ancak, bu maddelerin yanlışsız olduğunun hiçbir şekilde garantisi yoktur. Hukuki konulara değinen bir maddede bulunan herhangi bir ifadenin gerçek, doğru ya da kesin olduğunun bir güvencesi kesinlikle yoktur :

  • Bu maddeler, kısmen ya da tamamen, çoğunlukla profesyonel olmayan kişilerce yazılmaktadır.
  • Ayrıca kanunlar, yer ve zamana göre ve bazen de oldukça hızlı bir şekilde değişkenlik gösterirler :
  • Hukuk ile ilgili bir ifade yanlışsız bile olsa, bu ifade yalnızca onu NasiLL.com’ye katmış olan kişinin bulunduğu yargı alanında geçerli olabilir.
  • Dahası, o bilginin NasiLL.com’a katılmasının ardından gerçekleşmiş gelişmeler nedeniyle, ilgili kanun(lar)da değişme, değişiklik ya da tersine çevrilmeler olmuş olabilir.

NasiLL.com tarafından sağlanmış olan hukuki bilgi, en iyi durumda bile, yalnızca genel niteliklidir ve bir hukuk profesyonelinin (örneğin, özelleşmiş bilgilerini size özel bir duruma uygulayabilecek bir hukuk otoritesinin) tavsiyesi yerine geçmez. Eğer böyle bir tavsiyeye ihtiyacınız varsa, lütfen, bulunduğunuz yargı alanının ilgili noter, avukat, mahkeme vb. profesyonel kişi ve/veya kurumlarına başvurun.

NasiLL.com’a bireysel katkıda bulunanların, sistem işleticilerinin, geliştiricilerin, maddi ya da manevi destekleyicilerin hiçbiri ve NasiLL.com ile bağlantılı olan başka hiçbir kişi, bu internet sitesinde sunulan herhangi bir bilginin kullanılması ya da benimsenmesinden doğan sonuçların sorumluluğunu alamaz.

NasiLL.com’da  bulunan ya da herhangi bir projesine dahil olan herhangi bir şey, hukuki bir görüşün önerilmesi ya da sunulması veya hukuki bir uygulamaya katılım olarak yorumlanmamalıdır.

Tabii, GNU Özgür Belgeleme İzni dahilinde olmak üzere, burada bulunan hukuk ile ilgili maddelere katkıda bulunabilir ya da o maddelerde rastladığınız herhangi bir malzemeyi kullanabilirsiniz.